Plukovní prapor

Dne 17. listopadu 2007 u příležitosti 95. narozenin JCKV arcivévody Otty von Habsburg a výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. byl svěcen nový plukovní prapor pražských dětí. Prapor světil sekretář pražského arcibiskupa P. Mgr. Tomáš Roule v zámecké kapli Korunování Panny Marie v Niměřicích. Kmotrovskou praporovou stuhu v zastoupení JCKV arcivévody Otty předal PhDr. Milan Novák, mjr. DR a rytíř papežského řádu svatého Řehoře Velikého.

Komentáře nejsou povoleny.