Mjr. Roman Gamotha, náš dobrý kamarád, byl povolán k Velké armádě… RIP

Zur großen Armee abberufen

Komentáře nejsou povoleny

Pocta padlým v bitvě u Štěrbohol

Pocta padlým v bitvě u Štěrbohol

Komentáře nejsou povoleny

Nové fotografie přidány do galerie

Tradiční slavnost v Niměřicích a mše svatá v Hejnicích.

Komentáře nejsou povoleny

Osmadvacátníci Vám přejí klidné a požehnané Vánoce.

Komentáře nejsou povoleny

Nové fotografie přidány do galerie

Vídeň – návštěva výstavy o FJ I. a Pochod Radeckého Prahou

Komentáře nejsou povoleny

Mše k 100. výročí intronizace císaře bl. Karla I.

Osmadvacátnící se zúčastnili mše k 100. výročí intronizace císaře bl. Karla I., která se konala v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v pátek 21.10. t.r. Mši celebroval P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D. CSsR, generální sekretář České biskupské konference.

Komentáře nejsou povoleny

Niměřice 2016

Osmadvacátníci vás srdečně zvou do Niměřic, kde společně vzpomeneme 100 let od úmrtí císaře Fratniška Josefa I.

Komentáře nejsou povoleny

Obnovení pomníku Pražských dětí v Alpách

Komentáře nejsou povoleny

Nové fotografie přidány do galerie

Plukovní den Pražských dětí 24.6. 2016

Komentáře nejsou povoleny

Plukovní den Pražských dětí 24.6. 2016

Osmadvacátníci vás srdečně zvou na mši svatou do kostela sv. Františka na Křížovnickém náměstí v Praze, konanou dne 24.6. 2016 od 17 hod. u příležitosti 150. plukovního dne Pražských dětí – výročí slavného vítězství pluku u Custozy.
Regimentstag IR 28

Komentáře nejsou povoleny