Gallery

Mše ke cti bl. císaře Karla v Bubenči

Stalo se již tradicí, že díky Modlitební lize bl. Karla osmadvacátníci každoročně přinášejí poslední březnovou neděli do pražské bubenečské farnosti sv. Gotharda relikvii blahoslaveného císaře Karla. I oba dva "covidové" ročníky nebyly vyjímkou.

4 Photos

Niměřice 2019

Dne 24. listopadu 2019 proběhlo tradiční setkání na zámku v Niměřicích u příležitosti výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. a narození arcivévody Otty. Mše byla celebrována při relikvii bl. císaře Karla Habsburského za účasti rytířů řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko - Lotrinského a příslušníků tradičních císařských pluků.

13 Photos

Pomník osmadvacátníků v Alpách

Osmadvacátníci opět vyrazili do pozic na vysokohorské frontě Velké války, aby zde pod vrcholem Cima val di Puartis u plukovního pomníku "na věrné stráži" vzpomenuli svých předků sloužících v císařské armádě a oslavili výročí narození blahoslaveného císaře Karla (17.8.) a císaře Františka Josefa I. (18.8.). Po výstupu na Findenigkofel a Zollnersee Hütte pražské děti u pomníku instalovaly nové informační tabule připomínající památku vojenské služby pražského sboru za Velké války.

25 Photos

Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem, 4.5. 2019

Letošní setkání na brandýské Audienci u císaře Karla I. proběhlo za účasti JCKV arcivévody Georga, a dalších významných hostů, kteří dorazili do Brandýsa parním vlakem. Vrcholem setkání byla slavná Mše svatá při relikvii bl. císaře Karla I.

35 Photos

Den Veteránů - 100. výročí konce Velké války

U příležitosti Dne veteránů a stého výročí od konce Velké války uctili osmadvacátníci spolu s dalšími kamarády z tradičních regimentů památků padlých a to na místě Osária ve vojenské části Olšanských hřbitovů v Praze.

6 Photos

Pochod Prahou - návrat z války 1914 - 1918

Dne 10.11. 2018, u příležitosti stého výročí od konce Velké války, pochodovaly tradiční c. a k. regimenty s vojenskou hudbou v čele od nádraží Františka Josefa I. na Staroměstské náměstí v Praze.

8 Photos

Plukovní den a 320. výročí založení pluku - 20.6. 2018

Osmadvacátníci, příslušníci tradičních regimentů a další vzácní hosté, oslavili 152. plukovní den Pražských dětí a připoměli si 320. výročí od založení pluku, který byl ustaven císařem Leopoldem I. v roce 1698. Po slavnostní mši svaté celebrované u Řádu Křížovníků s červenou hvězdou u sv. Františka v Praze, jsme společně vzdali poctu císaři a králi Karlu IV. na Křížovnickém nám.

18 Photos

Audience u císaře Karla I., Brandýs 2018

Letošní setkání na brandýské Audienci u císaře Karla I., jsme si za účasti arcivévodkyně Gabriely a arcivévody Georga, připomněli 100. výročí ukončení první světové války. Současně byla na mši svaté, v kostele sv. Václava, slavnostně vyhlášena česká delegace Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko - Lotrinského.

37 Photos

Polní cvičení - Vojkov 2018

Osmadvacátníci se zůčastnili polního cvičení ve Vojkově u Sedlčan pod označením "jarní probuzení", který byl organizován pražským osmým zeměbraneckým pěším plukem. Setkání bylo dalším důkazem kamarádského propojení obou pražských regimentů. Dle hesla viribus unitis.

35 Photos

Niměřice 2017

Dne 18.11. 2017 se v Niměřicích uskutečnilo tradiční setkání císařských a královských spolků a regimentů u příležitosti 101. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. a nedožitých narozenin arcivévody Otty.

35 Photos

Den válečných veteránů - Olšanské hřbitovy v Praze

U příležitosti Dne veteránů - 11.11. 2017, se osmadvacátníci účastnili pietního aktu k uctění památky obětí 1. světové války, který se uskutečnil u osária na Olšanských hřbitovech v Praze. V tomto roce zde byly pod žulovou dlažbu uloženy ostatky více jak 3 000 císařských vojáků, zemřelých v Praze v letech 1914–1918, většinou na následky válečných útrap a zranění. Jejich hroby se do té doby nacházely roztroušené po hřbitovech v celé Praze. V osáriu a jeho okolí jsou pohřbeni vojáci mnoha národností.

12 Photos

Pietní akt u památníků parašutistů v Resslově ul. v Praze

Osmadvacátníci dne 18. června 2017 vzdali poctu padlým hrdinům z řad československých parašutistů u příležitosti 75. výročí od hrdinného boje v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.

4 Photos

Císařské střelby v Innsbrucku 2017

Pražské děti vyrazily do tyrolské metropole Innsbrucku, kde změřily své síly s dalšími 170 týmy ve střelecké soutěži, která se odehrávala na střelnici císařských myslivců na Bergieselu.

20 Photos

Audience u císaře Karla - Brandýs n. Labem 2017

Osmadvacátníci se po roce opět zúčastnili Audience u císaře Karla v Brandýse nad Labem. Toto setkání je vždy krásnou příležitostí pozdravit se s našimi kamarády z tradičních pluků a to nejen z Čech, ale i naší širší vlasti. Tento rok byly slavnosti ve znamení výročí naší císařovny Marie Terezie.

23 Photos

Hejnice

V sobotu 26. listopadu 2016 si Hejnice připomněly 100 let od smrti rakouského císaře a českého krále Františka Josefa I. a 100. výročí od nástupu na trůn Karla I. V závěru bohoslužby byl v chrámu za účasti příslušníků c. a k. 28. pěšího pluku odhalen kříž padlých a nezvěstných mužů z Hejnic a Ferdinandova v I. světové válce. Původní pomník z roku 1927 stával na místě zrušeného nejstaršího obecního hřbitova. Stržen a následně rozbit na dlažební kostky byl krátce po skončení II. světové války.

4 Photos

Niměřice 2016

Tradiční vzpomínková slavnost v Niměřicích proběhla v upomínku na 100. výročí od úmrtí císaře a krále Františka Josefa I. Za hojné účasti příslušníků c. a k. tradičních pluků, byla sloužena slavná mše svatá a při nástupu před bustou císaře byly uděleny Pamětní kříže Františka Josefa I.

35 Photos

Radeckého pochod Prahou

13. listopadu 2016, k připomínce 250 let od narození maršála Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče prošel Prahou průvod historických vojenských jednotek v čele s pražskými dětmi 28. pěšího pluku. Dá Bůh a snad se brzy dočkáme navrácení sochy maršála Radeckého na Malostranské náměstí.

24 Photos

Odhaleni desky maršála Radeckého v Sedlčanech

5. listopadu 2016 byla v Sedlčanech odhalena pamětní deska maršálovi Radeckému, který se narodil v nedalekých Třebnicích.

12 Photos

Vídeň - Výstava FJ I.

28. října vyrazili osmadvacátníci na návštěvu císařského hlavního a sídelního města Vídně na výstavu konanou u příležitosti 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. Také jsme při své návštěvě neopomenuli poklonit se v Kapucínské hrobce patronovi našeho pluku, arcivévodovi Ottovi.

8 Photos

Pomník osmadvacátníků v rakouských Alpách 20.8. 2016

Na vysokohorské frontě, v korutanských Alpách, postavili před sto lety osmadvacátníci pomník "Na věrné stráži", u příležitosti 86.narozenin císaře Františka Josefa I. a jako památku své vojesnké služby v první linii Velké Války. Pražské děti společně s pražskými zeměbranci přijeli po stu letech na pozice svých předků a při mši svaté, sloužené při polním oltáři IR 28 s relikvií bl, císaře Karla, a za hojné účasti tradičních regimentů, spolků a široké veřejnosti, vzdali vojenské pocty padlým kamarádům, jakož i ostatním obětem I. světové války. Osmadvacátnicí obnovou pomníku a organizací tohoto slavnostního setkání prokázali, že jsou stále na věrné stráži!

140 Photos

Plukovní den c. a k. 28. pěšího pluku

24. června 2016 uplynulo 150 let od slavné bitvy u Custozy. Jedná se o jedno z nejhrdinštějších bojových nasazení 28. pěšího pluku. Osmadvacátníci samostatně zaútočili na výšiny Feniletta proti nastupující přesile italských divizí a zabránili tak prolomení středu rakouské obrany. Na paměť tohoto projevu mimořádné statečnosti, se 24. červen stal plukovním dnem Pražských dětí. V duchu těch nejlepších zděděných vojenských tradic osmadvacátníci navázali na přetrhanou tradici a opět při příležitosti tohoto svátku se semkli pod plukovní prapor a spolu s dalšími kamarády z historických regimentů uctili památku padlých příslušníků pluku, jakož i všech obětí válek. Mši svatou celebroval velmistr a generál Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou v chrámu sv. Františku z Assisi v Praze. Po mši byl položen věnec u pomníku českého krále Karla IV.

24 Photos

Audience u císaře Karla - Brandýs 2016

Audience u císaře Karla v Brandýse nad Labem byla i tento rok za účasti c. a k. 28. pěšího pluku. Bylo nám ctí setkat se a pozdravit JCKV arcivévodkyni Kamilu a arcivévodu Georga a další hosty a kamarády z tradičních regimentů. Společně s nimi jsme si připomenuli 100. výročí nástupu bl. císaře Karla na trůn.

20 Photos

Otevření Muzea Františka Josefa I. v Terezíně

V bývalých dělostřeleckých kasárnách v Terezíně, bylo otevřeno Muzeum Františka Josefa I. Osmadvacátníci byli u toho. Je velmi povzbuzující, že se do staré císařské pevnosti vrací historie dlouhého 19. století, tématicky navazující na Císařský bál, který Pražské děti po několik sezón v Terezíně pořádaly.

9 Photos

Niměřice 2015

Dne 21. listopadu 2015 u příležitosti výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. a narození arcivévody Otty, proběhlo v Niměřicích tradiční slavnostní setkání za účasti historických c. a k. regimentů z Čech a Moravy.

24 Photos

Audience u maršála Radeckého v Lapidáriu

Po roce jsme se opět setkali u sochy maršála Václava Radeckého z Radče v pražském Lapidáriu. Skvělá organizace tohoto setkání a snažení Spolku Radecký za obnovu pomníku maršála na své původní místo na Malostranském náměstí v Praze, doufejme brzy dojde ke svému naplnění.

6 Photos

Den Veteránů - Bořanovice

Tradiční regimenty si společně připomněly padlé ve Velké válce a to v rámci celosvětového Dne Veteránů. Pražské děti si tento den tradičně připomínají u památníků padlých v Bořanovicích.

8 Photos

Odhalení pamětní desky na Olšanech, Praha

Pražští zeměbranci na Olšanských hřbitovech slavnostně odhalili pamětní desku padlým vojákům 8. zeměbraneckého pluku. Pro osmadvacátníky bylo velikou ctí vzdát čest padlým kamarádům a současně pogratulovat osmákům k tak nádhernému počinu, jako je právě odhalená deska.

10 Photos

Milešov 2015

Osmadvacátníci pozvedli a udržují zapomenutou tradici na hrdinného maršála Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic - obránce Vídně před osmanskými Turky a každoročně se scházejí u jeho hrobu v kostele sv. Antonína Paduánského, v Milešově. Pražské děti přijaly čestnou službu a vzdávají mu zasloužené vojenské pocty. Tímto setkáním připomínáme nejen jeho minulé zásluhy, ale současně připomínáme i jeho význam pro budoucnost Evropy.

12 Photos

Heldenberg 2015

Osmadvacátníci přijeli do rakouského Heldenbergu uctít památku otce všech císařských vojáků, maršála Václava Radeckého z Radče a to u příležitosti řádového dne sv. Jiří a stého výročí vstupu Itálie do Velké války. Bylo pro nás velikým vyznamenáním, že jsme se mohli setkat a pozdravit s JCKV arcivévodou Karlem Habsburským, který spolu s Pražskými dětmi položil věnec v kryptě maršála Radeckého.

20 Photos

Audience u císaře Karla I. - Brandýs n. Labem

Jako již tradičně se osmadvacátníci zůčastnili Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem, která se mimo jiné konala za účasti JCKV arcivévodkyně Gabriely a JCKV arcivévody Georga.

17 Photos

Stebník - Karpaty 1915/2015

Pražské děti se po sto letech vrátily na památná místa pluku, do Karpat ke Stebniku, kde vznikla neudržitelná legenda o přechodu 28. pěšího pluku do ruského zajetí. Všem obětem bojů a nesnesitelného strádání jsme na znovu obnoveném vojenském hřbitově položili věnec a uctili tak jejich památku.

24 Photos

Niměřice 2014

U příležitosti výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. a narození arcivévody Otty, proběhlo v Niměřicích tradiční slavnostní setkání. Osmadvacátníci vyznamenali pamětní plukovní medailí arcivévody Otty kamarády z 8. zeměbraneckého pluku a neúnavnou podporovatelku pražských dětí Aničku Oplatkovou a Záslužným plukovním křížem dekorovali kamaráda Pavla Nejedla za knihu Dekorace oživlé historie.

16 Photos

Setkání u pomníku maršála Radeckého

Pražské děti se zůčastnily setkání u příležitosti 156. výročí odhalení pomníku maršála Radeckého v prostorách Lapidária Národního muzea v Praze.

4 Photos

Den Veteránů, Bořanovice 2014

Osmadvacátnící, po boku pražských osmých zeměbranců a dalších zástupců tradičních c. a k. jednotek, se zúčastnili Dne Veteránů v Bořanovicích, kde společně vzdali čest padlým ve Velké válce.

8 Photos

Monte San Michele 1.11. 2014

Osmadvacátníci navštívili památné bojiště na Monte San Michele v Itálii, kde naši předkové krvavě vybojovali znovu obnovení svého staroslavného pluku. Pražské děti vyzvedly kámen, jež bude sloužit jako základ památníku osmadvacátníků, který bude v příštím roce vztyčen v Karpatech nad Stebnickou Hutou.

12 Photos

Milešov 2014

U příležitosti výročí ubránění Vídně před Turky, uctili osmadvacátníci památku císařského maršála, obránce Vídně, Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic a to v místě jeho posledního odpočinku v Milešově v kostele sv. Antonína Paduánského.

12 Photos

100. výročí I. světové války, Černošice, 28.9.2014

U příležitosti svátku svatého Václava, osmadvacátníci uctili památku padlých v I. světové válce při pietním aktu v Černošicích. 28.9. 2014.

6 Photos

Pražský mobilizační pochod 1914 / 2014

Dne 26.července 2014 se Pražské děti, společně s dalšími tradičními c. a k. regimenty, zúčastnily pochodu matičkou Prahou u příležitosti stého výročí od mobilizace. Osmadvacátníci měli tu čest položit věnec JCKV arcivévody Karla u bývalých kasáren pražských osmých zeměbranců na Pohořelci.

40 Photos

Gorice 2014

Osmadvacátníci se v květnu 2014 zůčastnili pietního aktu u příležitosti obnovení památníku padlým vojákům v sočských bitvách ve Vodici. Dále Pražské děti navštívily památná mista pluku: Monte St. Michel, Duino, Medazzu a Bruck nad Murou.

20 Photos

Artstetten 1914 / 2014

U příležitosti 100. výročí od atentátu na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda a jeho choť Žofii Chotkovou vévodkyně z Hohenbergu, se osmadvacátníci zůčastnili vzpomínkové slavnosti v místě jejich posledního odpočinku, zámku Artstetten. 28.6. 2014.

12 Photos

Rekviem za padlé ve Velké válce

Osmadvacátníci se o svém plukovním dnu, po boku osmých zeměbranců a dalších zástupců tradičních regimentů zúčastnili rekviem za padlé ve Velké válce, které sloužil kardinál Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta na Pražském hradě dne 24.6. 2014.

12 Photos

Audience u císaře Karla I. - Brandýs 2014

c. a k. 28 pěší pluk se zúčastnil tradiční Audience u císaře Karla I. v Brandýse n. Labem, aby vzpomněl posledního českého krále bl. Karla I. a jeho syna arcivévody Otty, patrona Pražských dětí.

16 Photos

Niměřice 2013

Tradiční setkání pod patronácí osmadvacátníků v Niměřicích u příležitosti výročí 97 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. a nedožitých 101. narozenin JCKV arcivévody Otty, 16. 11. 2013.

12 Photos

Setkání u maršála Radeckého v Lapidáriu

Ve středu 13. listopadu 2013 se osmadvacátníci zůčastnili tradičního setkání u maršála Radeckého v Lapidáriu Národního muzea. Součástí programu byla i přednáška majora našeho pluku Dr. Jiřího Raka.

8 Photos

Den Veteránů - Bořanovice 2013

Osmadvácátníci uctili památku padlých u příležitosti Dne Veteránů v Bořanovicích.

8 Photos

Vzpomínka na Kašpara Kaplíře ze Sulevic, Milešov 2013

Dne 7. září 2013 proběhla v Milešově vzpomínková akce na Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, obránce Vádně před Turky.

13 Photos

Císařské slavnosti v Badenu u Vídně

Osmadvacátníci se 6. a 7. července 2013 účastnili slavností v císařském lázeňském městě Badenu u Vídně.

12 Photos

Svěcení praporu LIR Nr. 8

Dne 4. května 2013 proběhlo ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech slavností svěcení plukovního praporu 8. zeměbraneckého pluku.

8 Photos

Audience u císaře Karla I.

Dne 27. dubna 2013 se v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi konala tradiční Audience u císaře Karla za účasti JCKV arcivévody Karla Habsburského s rodinou.

21 Photos

Návštěva u Gardového praporu ve Vídni

Návštěva u Gardového praporu ve Vídni 5.-6. 3. 2013.

15 Photos

Návštěva výstavy Monarchie

Osmadvacátníci 23.2. 2013 navštívili výstavu Monarchie v Národním Muzeu.

11 Photos

Císařsko Královský Bál v Terezíně, 9. 2. 2013

3. Císařsko Královský Bál v Terezíně se konal dne 9. února 2013.

16 Photos

Niměřice 2012

Setkání v Niměřicích u příležitosti výročí 96 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. a nedožitých 100. narozenin JCKV arcivévody Otty, 17. 11. 2012.

12 Photos

Bořanovice - Den Veteránů 2012

Setkání v Bořanovicích u příležitosti Dne Veteránů. 11.11. 2012

4 Photos

246. výročí narození polního maršála hraběte Radeckého z Radče

Dne 2. listopadu 2012 se osmadvacátníci zůčastnili setkání u příležitosti 246. výročí narození polního maršála hraběte Václava Radeckého z Radče a to v Lapidariu Národního muzea v Praze u bronzového sousoší bratří Josefa a Emanuela Maxových.

8 Photos

Milešov, 15.9. 2012

Osmadvacátníci se 15. září v Milešově zůčastnili vzpomínkové slavnosti na českého obránce Vídně před Turky, Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Při této příležitosti byl jmenován Dr. Florian Haug majorem našeho pluku.

15 Photos

Císařské narozeniny, Bad Ischl 18.8. 2012

Výročí 182 let od narození císaře Františka Josefa I. Bad Ischl, 18. 8. 2012.

13 Photos

Fundata, Rumunsko V. 2012

Fundata, Rumunsko, květen 2012

40 Photos

Mše svatá za JCKV Dr. Ottu Habsburského

Mše svatá za JCKV Dr. Ottu Habsburského u příležitosti prvního výročí úmrtí. Stará Boleslav 6.7. 2012

8 Photos

Konopiště 2012

Zádušní mše za arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii z Hohenbergu, u příležitosti 98. výročí od jejich zavraždění v Sarajevu. Konopiště 28.6. 2012.

8 Photos

Audience u císaře Karla I.

Brandýs nad Labem, duben 2012

16 Photos

Prezentace knihy na Rakouském kulturním fóru v Praze, 3.4. 2012

Prezentace knihy Dr. Milana Nováka, Náš Arcivévoda, císař a král Karel I. Rakouský.

8 Photos

Jarní probuzení, Feldzug 2012

Jarní probuzení pražských c. (a) k. sborů, Feldzug 2012

8 Photos

Císařsko Královský Bál v Terezíně, 18. 2. 2012

Císařsko Královský Bál v Terezíně, 18. 2. 2012

8 Photos

95. výročí od úmrtí Františka Josefa I., Niměřice 2011

Tradiční setkání u příležitosti 95. výročí od úmrtí Františka Josefa I. v Niměřicích.

20 Photos

Den Válečných Veteránů, Bořanovice

Den Válečných Veteránů, Bořanovice - 12. 11. 2011

8 Photos

Oslava 245. výročí narození polního maršála Radeckého, Praha

Oslava 245. výročí narození polního maršála Radeckého, Lapidárium na pražském výstavišti.

4 Photos

Brašov, Rumunsko - srpen 2011

Brašov, Rumunsko - srpen 2011

24 Photos

Zádušní mše za JCKV arcivévodu Ottu, 9.7. 2011

Zádušní mše za JCKV arcivévodu Ottu ve Staré Boleslavi.

4 Photos

Střelby císařských myslivců, Innsbruck, 28.5. 2011

Střelby císařských myslivců, Innsbruck.

8 Photos

Audience u císaře Karla I. - Brandýs n. Labem, duben 2011

Audience u císaře Karla I. - Brandýs n. Labem, duben 2011

16 Photos

C. a k. bál v Terezíně, 19.2. 2011

C. a k. bál v Terezíně, 19.2. 2011

12 Photos

Krakov, prosinec 2010

Krakov, Polsko, prosinec 2010

13 Photos

Niměřice, 20. listopadu 2010

Niměřice, 20. listopadu 2010. Setkání u příležitosti úmrtí císaře Františka Josefa I. a narozenin JCKV Otty v. Habsburg

20 Photos

Milešov, 12.září 2010

Milešov, 2010. Slavnosti Kaplíře ze Sulevic.

16 Photos

Zákupy, 26. června 2010

Zákupy 2010. Slavnosti císaře Ferdinanda I. Dobrotivého.

8 Photos

Monte Novegno, Itálie, červen 2010

Monte Novegno, Itálie, červen 2010

28 Photos

Dobývání pevnosti Přemyšl 1914 - 15, Terezín 2010

Dobývání pevnosti Přemyšl 1914 - 15, Terezín 2010

16 Photos

Pohřeb JCKV Reginy von Habsburg, Pöcking 9.2. 2010

Pohřeb JCKV Reginy von Habsburg, Pöcking 9.2. 2010

8 Photos

Rumunsko, Szekelyudvarhely - 18. 10. 2009

Rumunsko, Szekelyudvarhely - 18. 10. 2009

20 Photos

Muzejní noc Mladá Boleslav, 22.5. 2009

Muzejní noc Mladá Boleslav, 22.5. 2009

12 Photos

Audience u císaře Karla I. - Brandýs, 25.4. 2009

Audience u císaře Karla I. - Brandýs nad Labem, 25.4. 2009

12 Photos

Terezín 11.4. 2009 - Dobývání pevnosti Přemyšl

Terezín 11.4. 2009 - Dobývání pevnosti Přemyšl

16 Photos

Niměřice - 22. 11. 2008

Niměřice - 22. 11. 2008, Setkání u příležitosti výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. a narozenin JCKV arcivévody Otty v. Habsburg.

20 Photos

Výročí Brusilovovy ofenzívy, Luck, Ukrajina - 8. 6. 2008

Výročí Brusilovovy ofenzívy, Luck, Ukrajina - 8. 6. 2008

20 Photos

Střelby císařských myslivců, Innsbruck 17. 5. 2008

Střelby císařských myslivců, Innsbruck 17. 5. 2008

16 Photos

Audience u JCKV Dr. Otty von Habsburg - Brandýs n. Labem, 3. 5. 2008

Audience u JCKV Dr. Otty von Habsburg - Brandýs n. Labem, 3. 5. 2008

20 Photos

Pohřeb arcivévody Karla Ludvíka ve Vídni 12.1.2008

Pohřeb arcivévody Karla Ludvíka ve Vídni 12.1.2008

12 Photos

Svěcení plukovního praporu, Niměřice - 17. 11. 2007

Svěcení plukovního praporu, Niměřice - 17. 11. 2007 a setkání u příležitosti výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. a narozenin JCKV arcivévody Otty.

44 Photos

Mladějov 2007

12 Photos

Setkání v Niměřicích u příležitosti 250. výročí bitvy u Kolína

Setkání v Niměřicích u příležitosti 250. výročí bitvy u Kolína.

16 Photos

Střelby - Innsbruck 12. 5. 2007

Císařské střelby - Innsbruck 12. 5. 2007

32 Photos

100. výročí návštěvy J. V. Františka Josefa I. v kapitulním chrámu na Vyšehradě

100. výročí návštěvy J. V. Františka Josefa I. v kapitulním chrámu na Vyšehradě

12 Photos

Secvičná v Niměřicích

Secvičná pluku v Niměřicích 2007

12 Photos

Galerie našich předků sloužících v c. a k. armádě

Galerie našich předků sloužících v c. a k. armádě.

10 Photos

Niměřice 2006 - 90 let od úmrtí Františka Josefa I.

Setkání u příležitosti výročí 90 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. a narozenin JCKV arcivévody Otty v. Habsburg.

32 PhotosComments are closed.